Pet Land Skopje

Политика за заштита на лични податоци

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Политиката за заштита на лични податоци ги содржи практиките за приватност на веб страната нa Сити ЗОО Плус, и објаснува како Сити ЗОО Плус ДООЕЛ (во понатамошниот текст "ние" ) ги користи вашите податоци, и се однесува на нашата веб страна www.petland.mk Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци како полесно би разбрале кои информации ги собираме од Вас и како ги користиме тие информации. Исто така препорачуваме и повремено да ја проверувате истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.  Секоја измена ќе биде евидентирана.

Со пристaпување или со користење на нашата веб страна се согласувате со сите услови дефинирани во оваа Политика за заштитa на лични податоци и Условите за користење на нашата веб страна. 

ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ

За лични податоци се сметаат податоците со кои се утврдува идентитетот на потрошувачот како што се: име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број и електронска адреса и истите се доброволно поднесени од корисниците нa www.petland.mk Сити ЗОО Плус не собира лични податоци за корисниците, освен ако не е за конкретна намена како што е извршување на нарачка или пријавување на нашата мејлинг листа.

УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Сити ЗОО Плус нема да ги злоупотребува, нема да ги дава ниту открива личните податоци на корисниците, освен во случаи кога тоа го пропишува законот. Употребата на личните податоци ќе биде исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со корисниците. Сите податоци за корисницитесе чуваат строго и им се достапни само на вработените во нашата компанија и истите се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

СЛОБОДА НА ИЗБОРОТ

Секој корисник доброволно ги дава своите лични податоци на Сити ЗОО Плус и сам ги контролира информациите што ги дава. Доколку корисникот одлучи да не ги дава своите информации на Сити ЗОО Плус треба да има во предвид дека некои делови од интернет страницата може да не бидат достапни. Корисниците кои ќе одлучат да се одјават од нашата e-мејлинг листа, истото можат тоа да го направат со испраќање на порака на unsubscribe@petland.mk

ЗАШТИТА НА ВАШАТА СМЕТКА

Вашата лозинка е клучот од вашата сметка. Вашето корисничко име и лозинка треба да се разликуваат и да Ви бидат познати единствено Вам.  Препорачуваме при креирање на вашата лозинка да користите броеви, букви и специјални знаци. Доколку изгубите контрола врз лозинката, губите контрола и врз вашите лични податоци и можете да станете предмет на законски водени активности направени во ваше име.  Доколку вашата лозинка е компромитирана од било која причина, веднаш известете нè и променете ја лозинката.

COOKIES/ТЕХНОЛОГИЈА НА СЛЕДЕЊЕ

Оваа веб страница може да употребува колачиња (cookies) и технологија на следење кои се корисни за прибирање на информации (не-лични податоци) како што се тип на пребарувач и оперативен систем, следење на број на корисници на веб страницата и просечно време на употреба на веб страницата од страна на корисниците. Овие информации се снимаат автоматски и се користат за подобрување на содржината и функционалноста на веб страницата со цел прилагодување кон потребите на корисниците. Овие информации не се проследуваат понатаму и не се пренесуваат на трета страна.

МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Сити ЗОО Плус им препорачува на сите родители и старатели да ги научат своите деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели. Сити ЗОО Плус никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола.

ВРСКИ СО ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИ

Објавите во оваа Политика за заштита на лични податоци се однесуваат само за оваа веб страница. Кога ќе ја напуштите интернет страната www.petland.mk  Ве молиме бидете свесни и прочитајте ги политиките за лични податоци на секоја интернет страна.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив; Ве молиме контактирајте го нашиот претставник.

Сити ЗОО Плус, 3-та Македонска Бригада 48А, 1000 Скопје, Тел. 076/211-815

ОБЈАВА ЗА ПРОМЕНИ

Доколку има промени во нашата заштита на личните податоци, истите ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.

Последна промена: Декември 2020

Направи нарачка до 14:00 часот за испорака наредниот ден!
*Се однесува само за град Скопје

Совети за одгледување, акции и промоции?